כתובת
רח׳ בזל 8
תל אביב
ישראל

מיקוד
62285

טלפון
972-3-5466010+

פקס
972-3-5461032+

דוא”ל
office@amir-arch.com

MAP_HE